Ökológiailábnyom-számítások

Környezetvédők körében egyre többet emlegetett, alig két évtizede létező fogalom az interneten, figyelemfelkeltő céllal gyakran használt „ökológiai lábnyom”, amelyet a GDP-nél is pontosabb mérőszámnak mondanak.

A hektárban meghatározott területmérték a Földnek azt az elképzelt darabját jelenti, amelyen egy ember – vagy egy város, egy ország - éves fogyasztása megtermelhető, és az ezzel járó szemét eltüntethető.
Az ökológiai lábnyom fogalmát William Rees kanadai ökológusprofesszor alkotta meg az 1990-es évek elején, a számítás módszertanát pedig a svájci születésű Mathis Wackernagel dolgozta ki.
Statisztikai módszerekkel meghatározták az egyes természeti erőforrások, erdők, édes- és sós vizek, legelők, szántók biológiai kapacitását, hektárban kifejezve.

A fogyasztói javak előállításában egy hektárnyi szántóföld 2,6 globális hektárnak (gha) felel meg, a legelők szorzója 0,5 a tengereké pedig 0,4. Így becsülhető meg a Föld úgynevezett biokapacitása. Ez most 11,9 milliárd globális hektár, ennek kell fedeznie a 6,6 milliárd ember fogyasztását.
A láb

nyomszámító algoritmusok figyelembe veszik az élelmiszerek előállításához szükséges szántó-, legelő- és vízterület nagyságát és nem utolsósorban a termelőtől a fogyasztóig való szállítás, kereskedelem során kibocsátott káros anyagok mennyiségét, vagyis hogy hány hektárnyi zöldfelület, mindenekelőtt erdő kell az útközben kibocsátott szén-dioxid megkötéséhez,

Egy átlagos Föld-lakó ökológiai lábnyoma már 2,6 gha – vagyis nagyobb, mint az egy főre jutó biokapacitás. Az emberiség valamikor az 1980-as évek közepén kezdett tovább nyújtózni, mint ameddig a takarója ér. Deficit olyan környezeti ártalmakban jelentkezik, mint például a vízhiány, a talajerózió, az elsivatagosodás, a legelők kimerülése. Nem minden ország egyformán szerencsés: egy kanadai átlagpolgár éves fogyasztása 5,8 gha ökolábnyomot hagy maga után, de megengedheti magának, mert hatalmas országának biokapacitása 17,1. A szingapúriak viszont a maguk 4,5-ös méretével szinte nincs hová lépniük: a városállam számított biokapacitása nulla. Ami egyúttal azt is mutatja, hogy a világméretű deficit mellett egyes országok exportálják, mások importálják biokapacitásuk egy részét.

Forrás: hvg.hu