Nyilvánosak a sukorói telekügylet iratai

A Fővárosi Bíróság első fokú ítéletében helyt adott a Lehet Más a Politika (LMP) keresetének és arra kötelezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-t, hogy 15 napon belül adja ki a sukorói telekügylet kapcsán készített értékbecsléseket, valamint a telekcserével kapcsolatban a földhivatalokhoz benyújtott valamennyi dokumentumot.

Az LMP szeptemberben terjesztette elő keresetét. Az MNV időközben a telek-csereszerződést honlapján hozzáférhetővé tette.

Az LMP úgy véli: minden olyan esetben, amikor állami, vagy önkormányzati vagyon cserél gazdát, az állampolgároknak joguk van minden olyan információhoz, amelynek segítségével átláthatják a közvagyonnal folyó gazdálkodást.

Forrás: lehetmas.hu, MNV