Jogsértő volt a Magyar Dakar engedélye

A Pest Megyei Bíróság hatályon kívül helyezte a „Magyar Dakarként” elhíresült Közép-Európa Rali Táborfalvai-lőtéren tartott futamának természetvédelmi engedélyét.

A számos védett növény- és állatfaj életteréül szolgáló Natura 2000 területen 2008 áprilisában tartott versenyt a környezetvédelmi hatóság első és másodfokon is engedélyezte. A határozatot a Levegő Munkacsoport és négy további környezet- és természetvédő civil szervezet bíróságon támadta meg.
A bíróság igazat adott a civileknek abban, hogy a védett területen átgázoló futamra engedélyt adó határozat jogszabálysértően minősítette jelentéktelen hatásúnak a futamot, megfelelő vizsgálat lefolytatása és valamennyi körülmény alapos mérlegelése nélkül, figyelmen kívül hagyva a terület érzékenységét és természeti értékeit.

A hatósági határozat ráadásul arra biztatta a szervezőt, hogy beszélje rá az eljárásban résztvevő civil szervezeteket: mondjanak le a fellebbezési jogukról. Így ugyanis nem kell bevárnia, hogy az engedély jogerőre emelkedjen, és a ralit e nélkül is szabályosan megtarthatja. Ezzel a felügyelőség megsértette a tisztességes eljárás követelményét is. Az elsősorban elvi jelentőségű ítélet rávilágít a hatóságnak arra a sokszor tapasztalható hibás gyakorlatára, amellyel érdemi vizsgálat és mérlegelés nélkül engedélyez komoly környezeti-természeti károkat okozó tevékenységeket.

Forrás: LMCS