Hogyan fordíthatók előnnyé a hátrányok ?

A válság visszafogta a profitvezérelt ingatlanbefektetéseket, ami utat nyithat a tudatos, megfontolt, fenntartható városfejlesztéshez. A XV. Országos Urbanisztikai Konferencia tanulságai.

Magyarországra ma egyszerre jellemző az értékrendszer válsága és az ésszerűség válsága; utóbbi alatt értve azt a folyamatot, hogy a rövidtávú politikai érdekek rendre felülírják a gazdaság racionalitást.
Miközben a föld lakossága 2050-re 9 milliárdra nő, hazánkban 20 százalékos népességcsökkenés várható. E két tendencia eredőjeként pedig Magyarország akár milliós mértékű bevándorlásra is számíthat a következő évtizedekben, amire jelenleg nem csak az urbanisztika nincs felkészülve, de morálisan, és technológiailag is felkészületlenek vagyunk.
A globális folyamatok egyik fontos urbanisztikai kihívása, hogy a növekvő életszínvonal, illetve az emberek várhatóan csökkenő munkaideje több szabadidő eltöltésére alkalmas tér, ezen belül több zöldfelület tervezését igényli.
A konferencia résztvevői mindenek előtt arra keresték a választ, hogy lehetséges-e a válságot előnnyé kovácsolni az urbanisztika területén. Erre mutatkozik lehetőség, mivel az elmúlt időszakban Magyarországon teljesen átvette a településtervezés irányítását az ingatlanfejlesztés.
A településtervezés feletti irányítást a gazdasági társaságoktól vissza kell venniük a közösségeknek, s nekik kell diktálniuk a játékszabályokat. Az ágazati széttagoltság helyett komplex megközelítésekre, integrált kezelési módokra van szükség.
A szakember meggyőződése szerint a településtervezést ökológiai alapokra kell helyezni, a zöldterületek fejlesztését pedig jogszabályoknak is biztosítani szükséges.
A városfejlesztés módosuló forrásai között nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kulturális városfejlesztésre, hiszen a kapitalizmus után a „kulturalizmus” társadalmi rendszerének időszaka következik.

Forrás: greenfo