A CE-jelölés

A jelölés arra hívja fel a fogyasztó figyelmét, hogy a termék megfelel valamennyi vonatkozó uniós előírásnak, így Unió-szerte forgalomba hozható és értékesíthető. A gyártó a CE-jelölés feltüntetésével saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a termék megfelel valamennyi vonatkozó jogi követelménynek, mindenekelőtt az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak.
A CE-jelölést nem kell valamennyi, az EU-ban értékesített terméken feltüntetni. Összesen mintegy 23 különböző termékkategóriára – például játékszerek, elektromos fogyasztási cikkek, gépek, egyéni védőeszközök és liftek – érvényes.

A CE-jelölés nem azt tanúsítja, hogy a termék az Európai Gazdasági Térségben készült, hanem csak azt, hogy a terméket a forgalomba hozatal előtt megvizsgálták, és megfelel a jogszabályi előírásoknak. Azt jelenti tehát, hogy a gyártó meggyőződött arról, hogy a termék megfelel a rá érvényes irányelv vagy irányelvek által előírt valamennyi lényeges vonatkozó követelménynek (pl. egészségügyi és biztonsági előírások), vagy megvizsgáltatta a terméket egy bejelentett megfelelőség-értékelő szervezettel.