Hulladékgazdálkodási bírságot szabtak ki az AVAR Kft-re

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Avar Ajka Városgazdálkodási Kft-t az Ajka, Úrkúti út 039. hrsz. alatt lévő Kommunális hulladéklerakón a hulladékokkal kapcsolatos előírások megszegése miatt 15.828.751,-Ft hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte.

A Felügyelőség a 2008. évben átvett hulladékok átvételi követelményeinek való megfelelés bizonyítására kérte a Kft.-t, ennek ellenére 2008-ban a termelő cégektől alapjellemzést és megfelelőségi vizsgálati jegyzőkönyveket nem kapott. A hulladék üzemeltetője azt a hulladékot veheti át, amely megfelel az alapjellemzésnek, megfelelőségi vizsgálatnak.
A Felügyelőség átvett hulladékot anélkül vette át és ártalmatlanította, hogy azok átvételi követelményeinek való megfelelőségéről megbizonyosodott volna, a 2008. évi adatszolgáltatásában és nyilvántartásában azokat nem megfelelően szerepeltette.
A Felügyelőség megállapította, hogy a Kft. jogszabálysértést követett el.
A megfelelőségi és helyszíni ellenőrző vizsgálatok alapján a hulladék eleget tesz az átvételi követelményeknek lerakható. Ellenkező esetben a hulladék átvételét a hulladéklerakó üzemeltetőjének meg kell tagadnia.
A Kft. hulladékokat anélkül vette át és ártalmatlanította, hogy azok átvételi követelményeinek való megfelelőségéről megbizonyosodott volna.