Közlemények

A zöldfelületek védelmében

Döntéshozóink a zöldterületekre sokszor mintha csak afféle fehér foltként tekintenének, beépítetlen, beruházásra még alkalmas földdarabként, melyek hasznosítása, értékesítése nem mellesleg gyakran komoly bevételekhez is juttathatja az önkormányzatokat. Sokan vannak, vagyunk azonban, akik a közparkokat, kerteket, fasorokat a városi tér kiemelkedően értékes részeiként fogjuk fel, és a sokszor amúgy is csak mutatóban előforduló növényzet elpusztítására, károsítására a városlakók elleni merényletként tekintünk !

Kitüntetések Ajka Város 50 éves születésnapján

A PLANÉTA Egyesület képviselőinek ajánlása alapján Ajka Város Önkormányzata - 2009. október 9-i testületi ülésen - „50 éves Ajka Városért” Díszoklevél kitüntetést adományozta:

Fakivágás a Városligetben

A PLANÉTA Egyesület képviseletében Zsigmond László alelnök - a Városligetben a Csónakázó tó és környéke 14 ha területen - fakivágásokkal kapcsolatban fordult Ajka Város Jegyzőjéhez.

Az alábbi közérdekű információkat kérte:

  • az előzetes helyszíni bejárás jegyzőkönyve,
  • a témában beszerzett szakvélemények,
  • a fakivágást engedélyező határozat.

A beadvány a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992. évi LXIII. törvényen alapul.

Ajka a középmezőnyben az információs jogot érintően

A győri Reflex Környezetvédő Egyesület partnerszervezeteivel – így a veszprémi Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesülettel, valamint a szombathelyi Kerekerdő Alapítvánnyal – egyetemben készítette el az érintett megyék városi önkormányzatainak vizsgálatát a lakosság közérdekű információkhoz való hozzáférése tárgyában. A felmérésből jól látszik, hogy a vizsgált önkormányzatok törekednek az információs jogok biztosítására, de a jogszabályokban rögzített kötelezettségeiknek csupán a felét teljesítik.

A népszavazás margójára

Athénban a Kr.e. V. században minden kérdésben népgyűlésen döntöttek.
Ha attól féltek, hogy egy ember olyan hatalomra tesz szert, mintha király lenne és ezzel veszélyezteti a demokráciát - és a többiek szabadságát - , akkor cserépszavazást tartottak. A szavazók a száműzendő polgár nevét törött agyagedények darabjaira, cserépdarabokra írták. A népgyűlés minden évben döntött arról, hogy szükséges-e abban az évben szavazást tartani. A polgárok az AGÓRA egy elkülönített részére kihelyezett urnába tették a cserépdarabokat.
A biztosok szétválogatták a különböző neveket tartalmazó cserépdarabokat és akire a legtöbb szavazat jutott, tíz évre száműzték.

Cserépszavazástól a népszavazásig

Athénban a Kr.e. V. században minden kérdésben népgyűlésen döntöttek.
Ha attól féltek, hogy egy ember olyan hatalomra tesz szert, mintha király lenne és ezzel veszélyezteti a demokráciát - és a többiek szabadságát - , akkor cserépszavazást tartottak. A szavazók a száműzendő polgár nevét törött agyagedények darabjaira, cserépdarabokra írták. A népgyűlés minden évben döntött arról, hogy szükséges-e abban az évben szavazást tartani. A polgárok az AGÓRA egy elkülönített részére kihelyezett urnába tették a cserépdarabokat. A biztosok szétválogatták a különböző neveket tartalmazó cserépdarabokat és akire a legtöbb szavazat jutott, tíz évre száműzték.

A 2009. évi költségvetéshez

A költségvetéshez Egyesületünk önkormányzati képviselője, Dr. Szabó István az alábbi módosító indítványokat tette:

AVAR igen, PRIMER nem

A PLANÉTA Egyesület az „AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. egyes tevékenységeinek decentralizálására és a kiszervezett tevékenységek elvégzésére az új kft-k létrehozását” támogatta.
Az egyes gazdasági tevékenységek elkülönítése és önálló mérése szükséges.

Tartalom átvétel