Közlemények

Közlemény

Schwartz Béla polgármester úr arról tájékoztatta a város lakosságát, hogy a Kórház parkoló és a Városligetből kiszakítandó 10.000 m2 terület a SPAR Magyarország Kft-nek, mint építési terület átadásra került, így kezdődhet az építkezés.

A valóság az, hogy a Veszprém Megyei Bíróság 2.K.21.553/2009/7. számú végzésével az építési határozat végrehajtását az eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette.

Ajka város Jegyzője az 1/45-26/2009. sz. határozatával építési engedélyt adott a Spar Magyarország Kft. részére, a tulajdonukban lévő Ajka, Korányi F. u. 1322/28. hrsz-ú belterületi ingatlanon „Interspar Typ 3000 Áruház és Üzlete” létesítésére.

A PLANÉTA Egyesület, felperes azzal indokolta a határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmét, hogy az építési munka megkezdése helyrehozhatatlan kárt eredményez a környezeti értékekben, különös tekintettel a telek faállományára és a szomszédos park területre. Az egyesület utalt arra is, hogy tiltakoztak a csónakázó tóval szerves egységet alkotó park területből több mint 10.000 m2-nyi zöld terület kiszakításával a terület építési telekké történő átsorolása ellen is. Kérelmük indokolása alátámasztásaként csatoltak bizonyítékokat a környező csónakázó tó és a városliget jelenlegi állapotáról, a növényzetről, zöld felületéről.

A bíróság megállapította, hogy a Pp. 332. §. (3) bekezdésében írt feltétel fennáll, hiszen az építési tevékenység megkezdése azt eredményezi, hogy a növényzet kivágása esetén az eredeti állapot már nem állítható helyre. Következésképpen az építési tevékenység súlyosabb károsodással járna.

PLANÉTA Egyesület

Közlemény

A helyi önkormányzati képviselők választásáról szóló törvény az egyesületeket is érintő hátrányos megváltoztatása miatt, a Planéta Egyesület nem indít képviselőjelölteket az őszi önkormányzati választáson.
Azt gondoljuk, hogy nyolc éves Szocialista-Szabaddemokrata kormányzás után Ajkán is változásra van szükség.
Kérjük, hogy ajánlószelvényeikkel a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltjének és képviselőjelöltjeinek indulását támogassák.

Planéta Egyesület

Ajka a változásra szavazott

A választások első fordulója után megkezdődött az ajkai szocialista pártelnök/polgármester Schwartz Béla választási vereségének megmagyarázása. „A szegfű árnyékában”, „a második forduló mindössze 55 szavazaton múlt”, és így tovább.
Ékes József a Fidesz jelöltje 13.879 szavazatot, Schwartz Béla 7.578 szavazatot kapott. A számok önmagukért beszélnek.

Jogellenes szemét-behozatal Ajkára

Az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. Ajka 039. hrsz. alatti (szeméttelep) nem veszélyeshulladék-lerakóra vonatkozó, többször módosított, 66599/06. számú egységes környezethasználati engedély, módosításra került.

Sajtóhelyreigazítás

A jkai Szó Szerkesztősége

Ajka

Láng György Géza felelős szerkesztő részére

Tisztelt Felelős Szerkesztő Úr!

Az Ajkai Szó időszaki lap 2010. március 26-i pénteki számában két, személyemet érintő valótlan állítás jelent meg. A valótlan tényállítások a közvéleményt félrevezetik és sértik társadalmi megítélésemet.
A valótlan tényállítások rám nézve sérelmesek. Tilos minden olyan magatartás, amely a Ptk. 78. §.-ba ütközik, illetve ennek sérelmével jár.

A szót is megvonták...

I.

Schwartz Béla polgármester úr által, a 2010. március 17-i srendkívüli testületi ülésen elmondott, szubjektív és személyeskedő vélemény után lássuk a tényeket és lépjen közénk a valóság maga:

Környezetvédelmi Bizottság K.O.

A Környezetvédelmi és Városszépítő Bizottság 2006. október 27-én alakult, 2010. február 18. napjával megszűnt, illetve a szocialisták által megszüntetésre került. Élt 41 hónapot.
A rövid „sírfelirat” után lássuk a valóságot.

Fekete István emlékév

Ajkán a Fekete István Irodalmi Társaság és a Bánki Donát Természetbarát Egyesület jelvényszerző túramozgalmat indított.
A máig népszerű író gondolataival indította el születésének 110. halálának 40. évfordulója évében a jelvényszerző túramozgalmat.
A résztvevőktől azt kérik, hogy keressék fel Ajkán a javasolt helyszíneket, melyek a hosszú ideig itt élt Fekete Istvánnal kapcsolatosak, s látogatásukat egy füzet megfelelő helyén igazolják.

Útjuk végeztével azt juttassák el 2010. május 15-ig erre a címre:
Bánki Donát Természetbarát Egyesület, 8400 Ajka, Bródy u. 2.
Jelvényüket az Ajkai Városi Múzeumnál 2010. június 26-án 9 órakor rendezendő ünnepségen adják át, vagy kérésre postázzák.

Jó utat kíván a Fekete István Irodalmi Társaság és a Bánki TE. Elnöksége.

Ügyféli jogállás

A http://nevjegyzek.magyarorszag.hu/ honlapon nyilvános elektronikus adatbázist talál azokról az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről, amelyek az eljárás megindításáról szóló, adatbázis alapján történő értesítés érdekében adataikat elektronikus úton bejelentették.

Ügyféli jogállás

A Planéta Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület ügyfélként nyilvántartásba vételét kérte, az ajkai 039. hrsz-ú ingatlanon lévő, nem veszélyeshulladék-lerakó (szeméttelep) módosított egységes környezethasználati engedélyének módosítására irányuló, 31353/2009. számú eljárásban.

Tartalom átvétel